ผวจ.นครพนม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือชาวบ้านโคกกลางที่ต้องกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใส่ถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย