พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด ตราอัศวิน เพื่อสนับสนุนภารกิจครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด