บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
มอบเงิน สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Share