นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมระดมกำลังบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่กักตน 14 วัน
นายกเหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมระดมกำลังบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

Share