สนง.บรรเทาทุกข์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในซอยเพชรเกษม 67 แยก 7
สนง.บรรเทาทุกข์ มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย