ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator จาก คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

13
Share