ไลน์แมน ลุยแคมเปญ “LINE MAN FOOD HERO : Blood for All” นำพนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตสู้วิกฤตขาดแคลนในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
“LINE MAN บริจาคโลหิตสู้วิกฤตขาดแคลนในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด