กลุ่มเซ็นทรัล จัดพิธีส่งมอบโลหิต 20 ล้านซีซี ประจำปี 2562-2563 ในโครงการ “เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ