มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบห้องสันทนาการให้ แก่ รพ.จุฬาฯ
มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ส่งมอบห้องสันทนาการให้ แก่ รพ.จุฬาฯ