นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากบริษัท อีซี่บาย ในการจัดกิจกรรมยูเมะพลัส “ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปีที่ 8 เพื่อสมทบทุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส
กิจกรรมยูเมะพลัส “ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปีที่ 8

(8.2)C-210422021064