ผวจ.ยโสธร พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เดินทางไปให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยา ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำใน อ.คำเขื่อนแก้ว
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มอบเงินเยียวยา ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ

Share