ผวจ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยในพื้นที่ ต.ท่าศาลา และ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี โดยมีเหล่ากาชาดขอนแก่น ร่วมมอบในครั้งนี้
ผวจ.ขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย