บริษัท ซีพี โซเซียลอิมแพคท์ จำกัด ดำเนินการผลิตและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่แพทย์และพยาบาลของ รพ.จุฬาฯ
(12.1)C-210421009077

(12.2)C-210421016047 (1)