นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก จอห์น เควิน บอลด์วิน และ ชอว์น แอนเดร์ สก็อตต์ เพื่อสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Share