นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ ให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมอบกระเช้าดูแลผู้สูงอายุ

Share