ผวจ.นราธิวาส พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากตัวแทนกลุ่มไม้จิ้มฟันกู้โลก เพื่อสู้ภัยโรคโควิด-19
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

Share