นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสำลัก
การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและสำลัก