รพ.จุฬาฯ เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ประสานงานรับบริจาค

11