นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม จ.นครราชสีมา

3