นายกเหล่ากาชาด จ.เลย รับอาสาเป็นไกด์พาเที่ยวชมจังหวัดเลย ในรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ทางอมรินทร์ทีวี HD34

2