เขตหนองจอก ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ
ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดรับบริจาคโลหิต