ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตลอดปี 2564
ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต