เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนบริจาคโลหิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯในโครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ”
M Heart สายโลหิต สายใจ