กลุ่มเซ็นทรัล จัดพิธีส่งมอบโลหิต 20 ล้านซีซี ประจำปี 2562-2563 ในโครงการ “เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ

(23.2)C-210416012009
(23.4)C-210416020074
(23.5)C-210415005022
(23.6)C-210412020023
(23.7)C-210413021014
(23.8)C-210416017038