ศูนย์เลเซอร์สายตา รพ.จุฬาฯ เชิญชวนผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาสั้น เอียง ตาแห้งจากการใส่คอนแทกต์เลนส์ รับการแก้ไขสายตาผิดปกติ ด้วยเทคโนโลยี ReLEx SMILE การผ่าตัดแยกชั้นกระตกตา ด้วยการใช้เครื่องเลเซอร์ความเร็วสูง
ศูนย์เลเซอร์สายตา รพ.จุฬาฯ

Share