นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก นายกสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก นายกสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย

Share