บทความ : เปิดตำนานไทยเป็นที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น เคยรับเขมร-ลาว หนีสงครามกลางเมืองเป็นล้านมาแล้ว
ศูนย์ราชการุณย์