เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือชาวเมียนมาที่หนีภัยจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา
เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือ ชาวเมียนมาที่หนีภัยจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา