ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์ ถุงยังชีพ และเงินสด แก่ผู้ยากไร้ ในตำบลบ้านหลวง
เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ยากไร้

Share