ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ผวจ.นครปฐม ร่วมมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน