กลุ่มผลิตภัณฑ์ HBA Category 1 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ ให้กับสนง.บรรเทาทุกข์ฯ
มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ ให้กับสนง.บรรเทาทุกข์ฯ