พนักงานสถานบันเทิงบาร์ญี่ปุ่นใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ รพ.สมเด็จฯ
เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ รพ.สมเด็จฯ