รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ชวนบริจาคโลหิต เพื่อสำรองช่วยผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน พร้อมรับมือหยุดยาวสงกรานต์ ในโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต”
แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต

(7.2)C-210406021043