ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตจากกิจกรรม Blood Donation ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ
ส่งมอบโลหิตจากกิจกรรม Blood Donation ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ