ผวจ.อ่างทอง พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ” ที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาอ่างทอง
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”