เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต และจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปี 2564ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต