เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หญิงชราพิการในพื้นที่ ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่หญิงชราพิการ