เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย
เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพ แก่ครอบครัวที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย

Share