ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 20 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรมชั้น 1
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 20

C-210402021023
C-210402040067