คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ คุณชนนท์ เศรษฐีวรรณ และ คุณเอกสิริ ลี้อิสสระนุกูล มอบเงินบริจาค ในนาม พรดี ลี้อิสสระนุกูล และร้าน Oldschool Brownies เพื่อสมทบทุนโครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาฯ
มอบเงินบริจาค ในนาม พรดี ลี้อิสสระนุกูล และร้าน Oldschool Brownies เพื่อสมทบทุนโครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาฯ

(7.2)C-210401023050
(7.3)C-210401022015
Share