สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดมหกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศล “งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54” ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดมหกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศล “งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54”