นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ

(4.2ปC-210401020035
Share