รอง ผวจ.สระบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง