สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
รายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Share