เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในเขต ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน