เอ็ม บี เค ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาฯ และสภากาชาดไทย จัดงาน “เทศกาลดนตรี มาร้อง เล่น เต้น กัน” ณ ลานพญาไท ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
สภากาชาดไทย จัดงาน “เทศกาลดนตรี มาร้อง เล่น เต้น กัน”