จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก 2564 ในบริเวณงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์
งานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์