เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนชาวบ้านบกใน อ.ขุขันธ์ ที่ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัย
เหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนจากเหตุการณ์วาตภัย

Share