เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง