เกษตรตำบลเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นำผักปลอดสารพิษที่ปลูกในพื้นที่โครงการพระราชดำหริหนองเลิงเปือย มาจัดสวนหย่อมในงานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564
งานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564

(2.2)C-210329020011